Cơ cấu nhân sự

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Số CCCD /CMT

Vị trí nghiệp vụ

Trình độ chuyên môn

Năng lực ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc

Mã số BHXH

Ngày bắt đầu tham gia BHXH tại doanh nghiệp

“Ngày ký hợp đồng lao động”

“Thời gian làm việc”

“Thời hạn hợp đồng”

1 Nguyễn Tuấn Anh 04/04/1989 Nam 031089000597 Tổng giám đốc Công ty Điều hành toàn bộ hoạt động Công ty Cử nhân Truyền thông
và Mạng máy tính
ĐH Thăng Long
Tiếng Anh Có hơn 09 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 0114138904 01/06/2019 01/06/2019 Từ tháng 06/2019 Không xác định thời hạn
2 Nguyễn Thu Hòa 02/12/1982 Nữ 035182002561  Phụ trách kế toán.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định nhà nước
Cử nhân Tài chính
ngân hàng – ĐH Đại Nam
Chứng chỉ kế toán trưởng
Tiếng Anh Có hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3015040312 01/05/2019 01/05/2019 Từ tháng 5/2019 Không xác định thời hạn
3 Nguyễn Thảo Vân 20/11/1990 Nữ 001190008037 Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Cử Nhân Ngôn ngữ Nhật Đại học Thăng Long Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 011408668 01/08/2021 01/08/2021 Từ tháng 8/2021 Không xác định thời hạn
4 Nguyễn Văn Dũng 15/07/1986 Nam 030086009275 Tìm kiếm, ký kết và thực hiện hợp đồng, thảo thuận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Kinh tế ĐH công nghệ Đông Á Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 0114130010 01/06/2019 01/06/2019 Từ tháng 06/2019 Không xác định thời hạn
5 Lê Thị Hà 20/10/1996 Nữ 036196003429 Tìm kiếm., phát triển thị trường lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quản cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở người ngoài Cử nhân Quản trị
Kinh doanh
Trường ĐH thể thao
Nhật Bảng Wellness
Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3622595562 01/06/2022 01/06/2022 Từ tháng 06/2022 Không xác định thời hạn
6 Vũ Trọng Mạnh 04/08/1986 Nam 031394492 Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Quản trị
Kinh doanh
Trường ĐH kinh doanh
và công nghệ HN
Tiếng Anh Có hơn 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3122834050 01/06/2022 01/06/2022 Từ tháng 06/2022 Không xác định thời hạn
7 Nguyễn Thu Hà 01/11/1992 Nữ 040192003169 Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước Cử nhân Luật Kinh Tế
Viện Đại học Mở Hà Nội
Tiếng Anh Có 2.5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 0122470382 01/02/2020 01/02/2020 Từ tháng 02/2020 Không xác định thời hạn
8 Trần Hồng Ngọc 05/12/1988 Nữ 162833160 Giám đốc trung tâm đào tạo Quản lý
toán bộ hoạt động Bồi dương kỹ năng
nghề ngoại ngữ, giáo dục định hướng
chơ người lao động trước khi đilàm
việc ở nước ngoài
Cử nhân Ngôn Ngữ Nhật
Đại học Ngoại ngữ
Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có hơn 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 7910331693 01/06/2022 01/06/2022 Từ tháng 06/2022 Không xác định thời hạn
9 Nguyễn Trà Ngâ 24/04/1988 Nữ 001188015681 Bồi dương kỹ năng nghề, ngoại ngữ,
giáo dục định hướng chơ người lao
động trước khi đi làm việc ở nước
ngoài
Cử nhân Ngôn Ngữ Nhật
Đại học Phương Đông
Tiếng Nhật Có hơn 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
0111216280 01/12/2020 01/12/2020 Từ tháng 12/2020 Không xác định thời hạn
10 Trần Thị Bốn 16/04/1987 Nữ 001187019946 Bồi dương kỹ năng nghề, ngoại ngữ,
giáo dục định hướng chơ người lao
động trước khi đi làm việc ở nước
ngoài
Cử nhân Ngôn Ngữ Nhật
Đại học Ngoại ngữ
Tiếng Nhật Có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
Hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
0120777261 01/07/2021 01/07/2021 Từ tháng 07/2022 Không xác định thời hạn
TOP