Kỹ năng đặc định

Giới thiệu chương trình

Từ tháng 4/2019, Visa Tokutei do Chính phủ Nhật Bản cấp đã chính thức có hiệu lực, mở ra cơ hội quay lại Nhật lần 2 cho TTS đã từng tu nghiệp tại Nhật Bản và người chưa từng đi Nhật nhưng có trình độ tiếng Nhật nhất định và kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành nghề được tiếp nhận.

Tham khảo thông tin chi tiết

Đặc điểm chương trình Tokutei Visa của H-VNC

"H-VNC có nhiều dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu người lao động Việt Nam quay trở lại Nhật Bản theo chương trình Tokutei Visa"

Truy cập dữ liệu chương trình

H-VNC có mạng lưới đơn vị liên kết tại Việt Nam và Nhật Bản với nhu cầu tuyển dụng đa dạng.

Icon

Nhật Bản luôn ưu tiên ứng viên Việt Nam tham gia chương trình Tokutei Visa

Dễ dàng làm quen với văn hóa Nhật Bản

H-VNC đã làm việc với đối tác Nhật Bản trong nhiều năm và nhận được những đánh giá tích cực về ứng viên Việt Nam trong việc thích nghi dễ dàng với văn hóa, lối sống Nhật Bản.

Động lực làm việc mạnh mẽ

Ứng viên Việt Nam có tư duy làm việc và quan điểm sống như người phương Tây, nhưng thái độ làm việc lại giống người Nhật.

Thái độ làm việc nghiêm túc

Ứng viên Việt Nam được nhiều tổ chức tiếp nhận đánh giá cao về khả năng tiếp thu nhanh và chăm chỉ, chuyên cần trong công việc.

Dữ liệu ứng viên tham gia chương trình Tokutei Visa (cập nhật đến tháng 12/2020)

TOP