Hợp đồng cung ứng lao động

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán   3. Danh sách lao động trúng tuyển     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 ĐINH CHÍ CÔNG 19/02/1992 Quảng Bình   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 ĐINH CHÍ CÔNG 19/02/1992 Quảng Bình

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán   3. Danh sách lao động trúng tuyển     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 NGUYỄN VĂN HẬU 16/01/1988 Quảng Nam 2 QUÁCH VĂN THẾ 18/01/1987 Bắc Kạn 3 NGÔ VĂN QUÂN 03/10/1994 Thái Bình   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 BÙI QUANG DUY 29/03/2004 Nam Định 2 BÙI ĐỨC MẠNH 11/12/2003 Vĩnh Phúc 3 NGUYỄN HOÀNG THÀNH NHƠN 27/12/2004 Quảng Nam 4 VÕ TẤN KIN 10/05/2002 Quảng Nam 5 NGUYỄN ĐÌNH […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 CHU VĂN CHIẾN 29/09/1983 Nghệ An 2 TRIỆU VĂN KHANG 26/06/1984 Tuyên Quang   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 CHU VĂN […]

TOP