Hợp đồng cung ứng lao động

Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ Thực phẩm Hà Nội

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 LÂM THÀNH TÂN 15/11/1995 Gia Lai 2 ĐẶNG ĐÌNH HUY 10/08/2001 Hà Tĩnh 3 PHẠM XUÂN ANH 07/06/2002 Hải Dương 4 MAI VĂN SOẠN 16/03/1992 Nam Định 5 TRẦN XUÂN TOÀN

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 ĐẶNG ĐÌNH HUY 10/08/2001 Hà Tĩnh 2 NGUYỄN TIẾN ANH 14/03/1996 Nam Định 3 LÊ MẠNH CƯỜNG 25/08/1996 Thanh Hóa 4 NGUYỄN KIM ĐÔNG 08/06/1993 Bắc Ninh 5 TRẦN ĐÌNH PHÚC 22/03/1996 […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 MAI SỸ QUỲNH 30/11/2004 Nghệ An   3. Dan必利勁 h sách lao động trúng tuyển       STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 MAI SỸ QUỲNH 30/11/2004 Nghệ An

1. Hợp đồng ký kết   2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 VŨ HỒNG PHI 18/02/2002 Thái Bình 2 ĐỖ HỮU TUẤN 10/11/2003 Hà Nội 3 NGUYỄN VĂN THANH TÙNG 06/11/2003 Quảng trị 4 PHAN QUỐC ĐỨC 13/05/2000 Nghệ An 5 BÙI […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên 1 BÙI VĂN THIẾT 09/06/2000 Vĩnh Phúc 2 NGUYỄN BÁ THÁI 31/07/2002 Thái Bình

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 BÙI LONG NHẬT 20/03/2000 Hải Phòng 2 ĐỖ XUÂN LỘC 1 ĐỖ XUÂN LỘC 13/06/1997 Hưng Yên 2 TẠ ĐÌNH HIỆP 11/09/2000 Thái Nguyên 3

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 ĐOÀN QUỐC KHÁNH 09/02/1999 Quảng Bình 2 LƯU NGỌC ANH 20/05/1991 Thái Nguyên 3 KIỀU TRÍ DƯƠNG 25/11/2002 Phú Thọ   3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ Tên […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 NGUYỄN VĂN LUYỆN 15/05/1997 Phú Thọ 2 ĐINH VĂN HỮU 01/07/1983 Nghệ An 3 TƯỜNG THẾ BẨY 14/04/1990 Bắc Giang   3. Danh sách lao động trúng tuyể STT Họ Tên Ngày Sinh […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 LƯƠNG VĂN THẮNG 13/07/1998 Thanh Hóa   3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 LƯƠNG VĂN THẮNG 13/07/1998 Thanh Hóa 必利勁

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 NGUYỄN HÀM LƯƠNG 10/09/1996 Nghệ An 2 HOÀNG TUẤN PHONG 28/07/1999 Đắk Lắk 3 TRẦN HUY BẢO 03/07/1995 Nghệ An   3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ Tên […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 CAO VĂN VŨ 08/12/2002 Thanh Hóa 2 ĐINH CÔNG VŨ BẰNG 26/08/2001 Hòa Bình 3 NGUYỄN HỒNG CẨM 13/08/1996 Thái Bình 4 ĐINH NGỌC HUY 07/12/2003 Thanh Hóa 5 NGUYỄN THẾ LỰC […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách 犀利士 lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán   3. Danh sách lao động trúng tuyển     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán

1. Hợp đồng ký kết Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 ĐINH CHÍ CÔNG 19/02/1992 Quảng Bình   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán   3. Danh sách lao động trúng tuyển     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn    

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn     STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 BÙI QUANG DUY 29/03/2004 Nam Định 2 BÙI ĐỨC MẠNH 11/12/2003 Vĩnh Phúc 3 NGUYỄN HOÀNG THÀNH NHƠN 27/12/2004 Quảng Nam 4 VÕ TẤN KIN 10/05/2002 Quảng Nam 5 NGUYỄN ĐÌNH […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 1 CHU VĂN CHIẾN 29/09/1983 Nghệ An 2 TRIỆU VĂN KHANG 26/06/1984 Tuyên Quang   3. Danh sách lao động trúng tuyển   STT Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán 29/09/1983 Nghệ An

TOP