Thực tập sinh

Luôn đảm bảo ổn định chất lượng tts

 • icon 1
  Trình độ tiếng Nhật (N3 / N4) 85%
 • icon 1
  Trình độ văn hóa tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 60%
 • icon 1
  Nguồn nhân lực trẻ từ 20 đến 35 tuổi 87%
 • icon 1
  Hiểu biết về văn hóa Nhật Bản 90%
 • icon 1
  Có thể làm thêm giờ 90%
 • icon 1
  Tinh thần nỗ lực làm việc để cải thiện kỹ năng và hoàn thiện bản thân 75%

Quy trình Tuyển dụng - Đào tạo Thực tập sinh

TOP