Tuyển dụng

Tuyển dụng đơn hàng Gia công cốt thép ( buộc thép) – HV1283HGH

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Thời gian làm việc: 2 năm

MS: HV1283HGH

 • Ngành nghề xin visa: Gia công cốt thép ( buộc thép)
 • Tên và nội dung CV cụ thể: Buộc thép

2. Điều kiện tuyển dụng:

 • Số TTS cần tuyển: / Nam
 • Tuổi:Từ 19 đến 35 tuổi
 • Trình độ: Trung học phổ thông
 • Tay nghề: Lao động phổ thông

3. Yêu cầu khác:

 • Đã có ứng viên chỉ định

4. Thông tin khác:

 • Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển qua skype
 • Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 0 Yên
 • Tiền lương: Từ 194,021 đến 194,021 (lương cơ bản)
 • Bảo hiểm xã hội thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Có
 • Địa điểm làm việc: Osaka
 • Ngày dự kiến nhập cảnh: 01/10/2024
 • Thời gian dự kiến thi tuyển: 06/04/2024
 • TThời gian / nội dung thi tay nghề: 06/04/2024/Thi tuyển qua skype
 • Số lượng cần tham gia thi tuyển:1->1
 • Cán bộ đối ngoại phụ trách: Bùi Thanh Tùng – PTTT HVC

5. Yêu cầu phối hợp:

STT Công việc Thời hạn yêu cầu thực thi Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Tuyển dụng cung cấp FORM + DS 06/04/2024 Phòng TD + Kế toán
2 Check nguồn (TTS và gia đình TTS) 06/04/2024 Phòng tuyển dụng + Phòng đối ngoại Nhật
3 Hoàn thiện hồ sơ ngoại, nội (Bao gồm kiểm tra sức khỏe) 06/04/2024 Phòng TD + Phòng đối ngoại Nhật + Kế toán
4 Gửi Form cho đối tác Nhật 06/04/2024 Phòng đối ngoại Nhật
5 Ngày thi tuyển dự kiến 06/04/2024 Phòng đối ngoại Nhật + TD

 

TOP