Tuyển dụng

Tuyển dụng đơn hàng xây dựng – HV856

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Thời gian làm việc: 5 năm

MS: HV856

1. Yêu cầu:

 • Ngành nghề xin visa:<犀利士
  /strong> Xây dựng
 • Tên và nội dung CV cụ thể: Xây dựng

2. Điều kiện tuyển dụng:

 • Số TTS cần tuyển: 1/ Nam
 • 犀利士
  Tuổi: Từ 21 đến 40 tuổi
 • Trình độ: Tr必利勁
  ung họ犀利士
  c cơ sở
 • Tay nghề: 3-5 năm
 • Yêu cầu khác: Đơn tokutei đầu việt, đỗ chỉ định

3. Yêu cầu khác:

 • Đơn tokutei đầu việt, đỗ chỉ định

 

4. Thông tin khác:

 • Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển qua form
 • Trợ cấp đào tạo tháng đầu:0 Yên
 • Tiền lương: Từ 156.894 đến 156.894 (thực lĩnh chưa tính làm thêm)
 • Bảo hiểm xã hội thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Có
 • Địa điểm làm việc: Chiba
 • Ngày dự kiến nhập cảnh:31/07/2023
 • Thời gian dự kiến thi tuyển: 13/03/2023
 • TThời gian / nội dung thi tay nghề: 13/03/2023/Thi tuyển qua form
 • Số lượng cần tham gia thi tuyển: 1->1
 • Cán bộ đối ngoại phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Nhung – PTTT HVC

5. Yêu cầu phối hợp:

STT Công việc Thời hạn yêu cầu thực thi Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Tuyển dụng cung cấp FORM + DS 13/03/2023 Phòng TD + Kế toán
2 Check nguồn (TTS và gia đình TTS) 13/03/2023 Phòng tuyển dụng + Phòng đối ngoại Nhật
3 Hoàn thiện hồ sơ ngoại, nội (Bao gồm kiểm tra sức khỏe) 13/03/2023 Phòng TD + Phòng đối ngoại Nhật + Kế toán
4 Gửi Form cho đối tác Nhật 13/03/2023 Phòng đối ngoại Nhật
5 Ngày thi tuyển dự kiến 13/03/2023 Phòng đối ngoại Nhật + TD