Tuyển dụng

Tuyển dụng đơn hàng May quần áo nam – HV1183TCD

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Thời gian làm việc: 3 năm

MS: HV1183TCD

 • Ngành nghề xin visa: May quần áo
 • Tên và nội dung CV cụ thể: May quần áo nam

2. Điều kiện tuyển dụng:

 • Số TTS cần tuyển: 2/ Nữ
 • Tuổi:Từ 18 đến 43 tuổi
 • Trình độ:Trung học cơ sở
 • Tay nghề: 2-3 năm

3. Yêu cầu khác:

 • Đơn đỗ chỉ định

4. Thông tin khác:

 • Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển qua skype
 • Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60,000 yên Yên
 • Tiền lương: Từ 120.000 đến 120.000 (đã trừ thuế, bảo hiểm, tiền nhà. Chưa tính tiền làm thêm)
 • Bảo hiểm xã hội thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Có
 • Địa điểm làm việc: MIYAZAKI
 • Ngày dự kiến nhập cảnh: 30/06/2024
 • Thời gian dự kiến thi tuyển: 07/12/2023
 • TThời gian / nội dung thi tay nghề: 07/12/2023/Thi tuyển qua skype
 • Số lượng cần tham gia thi tuyển:2->2
 • Cán bộ đối ngoại phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Nhung – PTTT HVC

5. Yêu cầu phối hợp:

STT Công việc Thời hạn yêu cầu thực thi Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Tuyển dụng cung cấp FORM + DS 7/12/2023 Phòng TD + Kế toán
2 Check nguồn (TTS và gia đình TTS) 7/12/2023 Phòng tuyển dụng + Phòng đối ngoại Nhật
3 Hoàn thiện hồ sơ ngoại, nội (Bao gồm kiểm tra sức khỏe) 7/12/2023 Phòng TD + Phòng đối ngoại Nhật + Kế toán
4 Gửi Form cho đối tác Nhật 7/12/2023 Phòng đối ngoại Nhật
5 Ngày thi tuyển dự kiến 7/12/2023 Phòng đối ngoại Nhật + TD

 

TOP